Interview med sportsøkonom og lektor, Troels Troelsen

Vi har taget en snak med sportsøkonom Troels Troelsen, som til dagligt er lektor på CBS. Troels giver sit bud på udviklingen i sportsbranchen, og hvilken betydning denne udvikling har for dem, der gerne vil arbejde i den.

Er der sket nogle store ændringer i den danske sportsbranche de seneste par å? Hvis ja, hvilke og hvilken betydning har ændringerne haft?

“Sportsbranchen er blevet yderligere professionaliseret. Det gælder indtægtssiden, kravene til hvad der skal gives til partnerne/ sponsorerne, hvad der skal leveres til publikum, co-creation og i det hele tage skal hele pakken leveres. Ellers er det lige meget. Bare drengedrømme om success bliver mere og mere ligegyldigt. Og det er hårdt arbejde, for udbuddet er stort og pengene er for små til drømmene.”

Oplevelsesøkonomi er et begreb, der har vokset sig ind i sportsbranchen, hvor vigtigt er det at have kendskab til?

“Jf. ovennævnte, så skal man mere og mere vide, hvad man kan forvente og levere. Der er ikke samme plads til overoptimisme, som der har været, og leverancer skal være mere sikre og gennemførte. Ikke kun i planlægningen, men hele vejen igennem. Og gode frivillige til at planlægge og sælge er blevet en mangelvare.”

Sportsbranchen har længe været præget af, at folk er autodidakte. Der blomstrer flere og flere uddannelser op inden for sport management. Hvilken betydning tror du, det kommer til at have for branchen i fremtiden? Og synes du, det er vigtigt, at der kommer uddannelser inden for sport management?

“Der er mange professionsbacheloruddannelser inden for sports management, og de gør det godt nok. Men der uddannes alt for mange til markedets behov – fordi mange tidligere professionelle atleter også kan have talent – uden nogen særlig uddannelse. Og min mening er, at ved siden af en sportsmanagement uddannelsen skal man også have bevist, at man kan gøre noget vigtigt i en forening. Bestyrelsesarbejde, indgå i store events mm. Er dette ikke på CV-et, så er uddannelsen mindre vigtig. Der skal begge ting til i den verden, vi lever i. Det er måske derfor, at jeg selv har haft en vis success indenfor denne branche.”