Gode råd til din fundraising

At søge økonomisk støtte er en naturlig del af arbejdet i sportsbranchen. Når du gennemgår en ansøgningsperiode, vil det hjælpe dig til at blive klogere på, hvad dit projekt er og hvor du vil hen med det. Men der er mange om buddet og hvordan skiller din ansøgning sig ud blandt 1000 andre? Vi giver et par gode råd til din fundraising, så du kan komme igennem nåleøjet.

1. Få en blåstempling af dit projekt: Det er en fordel hvis du kan få blåstemplet dit projekt fra troværdige partnere. Det kan selvfølgelig være svært, hvis det er første gang projektet kører, men få fx. samarbejdspartnere eller en leverandør til at sige ‘god’ for jer. Det vil i hvert fald være med til at sikre validitet hos jer, og give fonden et billede af jer som værende professionelle og det er sådan nogle projekter, der modtager støtte. Det viser også at der er andre, der ‘tror på jer’. På den måde kan du også få nogle ambassadører med på projektet, som kan være med til at co-brande.

2. Få italesat dit projekt: Kom med projektets grundlæggende budskaber. Hvilken forskel vil dit projekt gøre? Og hvorfor er dit projekt vigtigt? Hold fokus på din idé, den skal være helt skarpt vinklet, så fonden præcis ved, hvad der søges støtte til. Vær konkret i forhold til hvad midlerne skal bruges til, som fx.: Nye faciliteter, udstyr, opsætning af sportsevent etc.

3. Tag kontakt tidligt: Mange fonde har en behandlingstid på seks måneder, så sørg for at ansøge i god tid. Brug også tid på at undersøge den enkelte fond, så du sikrer, at din ansøgning passer til deres krav. Start med at gennemgå listen over relevante fonde og herefter kan du markere, hvilke fokuspunkter den enkelte fond vægter, så din ansøgning kan blive skræddersyet.

4. Vis at du kan følge projektet til dørs: Lav en oversigt over markedsføringen af projektet for at vise, hvordan du vil sikre at folk får øje på dit projekt. En idé kan være at lave en udførlig PR strategi, som kan vedhæftes i ansøgningen. Her er det også relevant at nævne, hvis dine samarbejdspartnere og sponsorer vil bidrage til markedsføringen som ambassadører, det er med til at styrke strategien.

5. Beskriv projektets liv efter støtten: Beskriv hvordan du har tænkt dig at videreføre dit projekt efter en given projektperiode. Det har nemlig betydning for dit projekts succes, om det kan leve videre efter afvikling. Mange fonde vil gerne støtte projekter, som kan blive til noget på længere sigt. For din egen skyld er det også en god idé at gøre dig tanker om, hvor projektet skal nå hen. Hvad er ambitionen? Måske kan du lægge en 5 års plan, for at have en mere langsigtet plan.

Livet efter støtten

Når du modtager støtten til dit projekt, er arbejdet stadig ikke helt færdigt. Husk at takke de fonde og samarbejdspartnere, der har støttet dit projekt i form af logoeksponering, invitation til eventet etc.

Derudover er det vigtigt at du holder liv i dit projekt efter eksekveringen. Sørg for at holde gang i din markedsføring på de sociale medier, gennem blogs, nyhedsbrev etc. Fortæl dine følger hvor I er på vej hen. Hvad skal der ske nu? Skal det gentages eller skal formatet ændres?

10 fonde for sportsprojekter

Vi har samlet en oversigt over 10 fonde, der støtter projekter i sportsbranchen:

  1. Tuborgfondet, støtter frivillige ildsjæle og hjælper med at bygge bro mellem mennesker, organisationer og offentligheden
  2. Lokale og anlægsfonden,  støtter byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet
  3. Friluftsrådet, støtter projekter, som fremmer befolkningens friluftsliv og naturforståelse.
  4. Realdania, arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø
  5. Trygfonden, støtter projekter der øger trygheden i Danmark
  6. Nordea Fonden, støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur
  7. Spar Nord Fonden, Støtter foreningslivet lokalt
  8. Kulturministeriet, Støtter idrætsprojekter
  9. Bikubenfonden, støtter socialt arbejde, kulturliv og foreningsliv i Danmark.,
  10. Carlsberg Sportsfond, Fonden lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign

Du kan finde flere fonde på bl.a. www.fonde.dk. Derudover har mange kommuner støtteordninger i forhold til projekter, der er tilknyttet den enkelte kommune.Vil du lære mere om det professionelle arbejde med sport? Læs mere om Innovative Sport Management her.