Frivillighed er grundstenen i sportsbranchen

Ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk Idræts Forbund, er der knap 130.000 frivillige trænere, næsten 95.000 frivillige ledere samt 120.000 andre, der på frivillig basis hjælper til med foreningernes drift og aktiviteter. Det giver i alt over 340.000 frivillige (som er tilknyttet DIF).

Man kan derfor roligt sige, at frivillighed fylder en stor del i sport- og idrætsforeninger, som ikke kunne eksistere uden frivillig arbejdskraft. Derfor er det vigtigt at se nærmere på, hvordan idrætsforeningerne rekrutterer og fastholder frivillige.

Frivilligt arbejde er drevet af andre behov end hvis man var lønnet, hvor det økonomiske behov er drivkraften. Motivationen for at arbejde frivilligt er den vigtigste faktor, og hvis motivationen ikke gør sig gældende længere vil man hurtigt stoppe sit engagement.

Det er derfor afgørende, at man som leder af frivillige, både har fokus på, hvad der er udgangspunktet for den enkelte frivilliges engagement, når den frivillige søger ind i organisationen, og på hvordan motivationen kan udvikle sig.

Mange frivillige i sportssektoren motiveres ofte af selve aktiviteten eller foreningens formål og de muligheder, som foreningen kan tilbyde. Ved at definere hvilken type frivillige ens forening tiltrækker eller ønsker at tiltrække, kan man ændre på enkelte aktiviteter eller strategier og dermed få større succes med at rekruttere nye frivillige kræfter.

Frivillighed & sportsbegivenheder

Frivillighed benyttes også i et stort omfang inden for sportsbegivenheder. Det er noget, som virksomheden Sport Event Denmark kan nikke genkendende til, når de flere gange om året er med til at planlægge og afvikle nogle af de helt store sportsbegivenheder i Danmark. Virksomheden har sin daglige gang i Idrættens Hus i Brøndby og finansieres via overskuddet i Danske Lotterispil og Klasselotteriet.

Vi har snakket med direktøren for Sport Event Denmark, Lars Lundov om virksomheden og arbejdet med frivillige.

Sport Event Danmark har en klar vision: “Danmark skal være blandt verdens førende lande i at tiltrække, afholde og udvikle internationale sportsevents, herunder både elite- og breddeevents”.

Når Danmark får et EM, VM eller andre store sportsbegivenheder til landet, så er det som regel Sport Event Denmark, der står bag. I samarbejde med specialforbund og lokale værtsbyer (kaldet ‘event-trekanten’), er de med til at byde ind på de mange sportsbegivenheder, som bliver udbudt. Og faktisk har de haft rigtig stor succes med det, da de fire ud af fem gange vinder de bud, de involverer sig i. Det har betydet, at Danmark nu er placeret på en 14. plads i Sport Cals liste over lande med flest store begivenheder.

Sport Event Denmark står blandt andet bag afviklingen af VM i kvindehåndbold, VM i halvmaraton og EM i volleyball, og de mange events afhænger af selvfølgelig af frivillig arbejdskraft.

Lars fortæller, at det ofte er værtsbyens lokale frivillige netværk, der bliver engageret i de store afviklinger og gerne frivillige, som allerede har en interesse inden for den pågældende sportsgren.

Der er derfor mange frivillige grupper, som engageres, og det er essentielt, at de bliver koordineret korrekt, så de føler, at deres arbejdskraft bliver sat pris på. Hvis man ikke har en lokal frivillig gruppe som kan hjælpe til, er det vigtigt at have kendskab til, hvordan man rekrutterer frivillige.

Rekruttering af frivillige

Når man rekrutterer frivillige til sportsbegivenheder, er det vigtigt, at den enkeltes opgave stemmer overens med den frivilliges forventninger til arbejdet. Arbejdet med frivillige kræver rigtig mange kræfter og mange undervurderer arbejdsopgaven. Frivillige kan hurtigt gå hen og blive en let og billig arbejdskraft, som ikke får meget opmærksomhed, hvilket er rigtig synd.

Ved have fokus på, hvilke behov de frivillige har og ved sørge for, at de frivillige behandles i forhold hertil, kan man sikre den frivilliges lyst til at hjælpe til en anden gang, og dette kan være med til at styrke organisationen.

Ved at de frivillige bliver en del af en organisation eller planlægningen af en sportsbegivenhed, får de følelsen af ejerskab over eventet eller organisationen, og de vil derfor gøre deres bedste for at skabe en succesoplevelse.

Sport Event Danmark har lavet en god folder om arbejdet med frivillige og hvilke faktorer, man skal tage højde for, når man er frivillig leder. Læs deres gode råd her: Event Guide

Heltfrivillig.dk har også lavet en oversigt over hvilke sportsorganisationer der søger frivillige. Se oversigten her: Oversigt over sportsklubber og sportsbegivenheder

Kilder: DIF.dk, frivillighed.dk, sporteventdanmark.dk

Skrevet af Tine Ewé Jensen

Vil du lære mere om ledelse af frivillige? Deltag på Innovative Sport Management. Læs mere her.